Bandstoten competitie voor 2-tallen seizoen 2016-2017
Eindstanden van de poules
Poule A     Poule indeling Finale 8 april 2017  
plaats team GS MP % car Teammoy              
1 Berg/Boer 4 24 92.82 % 1.901 A 1 Dijkema/Bakker 4 28 93.49 % 1.560
2 Venema/Ruben 4 18 89.47 % 1.884 A 2 Kooi/Bos 4 22 89.64 % 1.503
3 Thoma/Vegter 4 18 87.2 % 3.675 A 1 Penninx/Wust 4 23 89.71 % 1.528
4 Overwijk/Haanstra 4 16 84.19 % 2.084 A 2 Viswat/Zandvliet 4 22 90.91 % 1.203
5 Vogt-Tepper 4 14 85.73 % 1.714              
B 1 Teljeur / Minkes 4 25 93.09 % 1.581
Poule B B 1 Berg/Boer 4 24 92.82 % 1.901
plaats team GS MP % car Teammoy B 1 Schlimbach/Eerenstein 4 23 89.26 % 1.401
1 Dijkema/Bakker 4 28 93.49 % 1.560 B 2 Schuringa/De Vries 4 23 87.15 % 1.371
2 Kooi/Bos 4 22 89.64 % 1.503
3 Schonewille/Spaargaren 4 17 88.68 % 1.403 Reserves  Finale 8 april 2017
4 Breeuwsma/Kock 4 17 86.75 % 1.121 2 team Siemens afgevallen, daarvoor valt Kooi/Bos in
5 Mulder/Beuker 4 12 81.7 % 1.239 2 Veenstra/Schoenmacker 4 22 89.14 % 2.070 M
6 Kuik/Beugels 4 12 73.79 % 1.025 2 Kleefman/Senneker 4 20 86.33 % 1.260 C
2 Venema/Ruben 4 18 89.47 % 1.884 A
Poule C
plaats team GS MP % car Teammoy
1 Teljeur / Minkes 4 25 93.09 % 1.581
2 Kleefman/Senneker 4 20 86.33 % 1.260
3 Blaauwwiekel/Dillingh 4 19 90.08 % 1.081
4 Reiber / Werkman 4 13 86.59 % 1.345
5 Gelderloos/Van leeuwen 4 13 79.96 % 0.946 6 nummers 1:
Poule M A 1 Berg/Boer 4 24 92.82 % 1.901
plaats team GS MP % car Teammoy B 1 Dijkema/Bakker 4 28 93.49 % 1.560
1 Siemens / Veenhuis 4 24 91.08 % 2.153 C 1 Teljeur / Minkes 4 25 93.09 % 1.581
2 Veenstra/Schoenmacker 4 22 89.14 % 2.070 M 1 Siemens / Veenhuis 4 24 91.08 % 2.153
3 Davids F / Pomp J 4 21 92.28 % 3.308 N 1 Schlimbach/Eerenstein 4 23 89.26 % 1.401
4 Kienecker /Davids D 4 15 82.64 % 1.785 O 1 Penninx/Wust 4 23 89.71 % 1.528
5 Brummer/Bomhof 4 8 75.76 % 1.392
Poule N 6 nummers 2:
plaats team GS MP % car Teammoy O 2 Schuringa/De Vries 4 23 87.15 % 1.371
1 Schlimbach/Eerenstein 4 23 89.26 % 1.401 N 2 Viswat/Zandvliet 4 22 90.91 % 1.203
2 Viswat/Zandvliet 4 22 90.91 % 1.203 B 2 Kooi/Bos 4 22 89.64 % 1.503
3 Arkema/Dorenbos 4 20 92.86 % 1.628 M 2 Veenstra/Schoenmacker 4 22 89.14 % 2.070
4 Wieland / Oostenbrink 4 19 91.16 % 0.986 C 2 Kleefman/Senneker 4 20 86.33 % 1.260
5 Alkema / Hendriks 4 6 77.72 % 0.676 A 2 Venema/Ruben 4 18 89.47 % 1.884
Poule O A 1 Dijkema/Bakker 4 28 93.49 % 1.560
plaats team GS MP % car Teammoy B 1 Teljeur / Minkes 4 25 93.09 % 1.581
1 Penninx/Wust 4 23 89.71 % 1.528 B 1 Berg/Boer 4 24 92.82 % 1.901
2 Schuringa/De Vries 4 23 87.15 % 1.371 A 1 Siemens / Veenhuis 4 24 91.08 % 2.153
3 Snijder/koopal 4 17 87.5 % 1.082 A 1 Penninx/Wust 4 23 89.71 % 1.528
4 Alkema / Vlonk 4 14 85.54 % 0.881 B 1 Schlimbach/Eerenstein 4 23 89.26 % 1.401
5 Domburg / Hidskes 4 13 77.91 % 0.982 B 2 Schuringa/De Vries 4 23 87.15 % 1.371
A 2 Viswat/Zandvliet 4 22 90.91 % 1.203