BANDSTOOT  2-tallen  COMPETITIE                
FINALE 8 april 2017 finalepartij
                        Datum:    
                        Wedstrijd    
B Kooi/Bos               A Teljeur/Minkes          
B1 Kooi, Reinier vd 42             A1 Teljeur, Jan 44        
B2 Bos, Henk 38             A2 Minkes, Piet 34        
                               
Kooi/Bos               Teljeur/Minkes          
thuisspelend                 Uitspelend          
                               
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Moyenne Hoogste serie Partij Punten     Naam Te maken Gemaakt Moyenne Hoogste serie Partij Punten
B2 Bos, Henk 38 23 15 1,53 6 0   A2 Minkes, Piet 34 34 2,26   2
B1 Kooi, Reinier vd 42 42 15 2,80 10 2   A1 Teljeur, Jan 44 27 1,80 6 0
  Teamtotalen: 80 65 81,3 %         Teamtotalen: 78 61 78,2 %  
                               
            extra partijpunt 1             extra partijpunt  
                               
            Totaal Uitslag 3             Totaal Uitslag 2


BANDSTOOT  2-tallen  COMPETITIE
Teamnaam en spelers
FINALE POULE  1 A Dijkema/Bakker Amoy Car
A1 Dijkema, Jan 1,81 44
A2 Bakker, Albert 0,91 28
A3      
Stand PP %car A4      
1 Kooi/Bos 12 92,5%  
2 Penninx/Wüst 8 86,3%
3 Dijkema/Bakker 5 90,3% B Kooi/Bos Amoy Car
4 Viswat/Zandvliet 5 79,9% B1 Kooi, Reinier vd 1,65 42
B2 Bos, Henk 1,49 38
Te spelen wedstrijden in deze poule: team 1 team 2 B4      
Team thuis Team uit Uitslag te m. gem. te m. gem.  
A Dijkema/Bakker D Viswat/Zandvliet 2 - 3 72 62 68 63 1
B Kooi/Bos C Penninx/Wüst 2 - 3 80 62 80 71 2 C Penninx/Wüst Amoy Car
C1 Penninx, Rens 1,82 44
C Penninx/Wüst A Dijkema/Bakker 2 - 3 80 64 72 70 1 C2 Wüst, Piet 1,38 36
D Viswat/Zandvliet B Kooi/Bos 0 - 5 68 51 80 80 2 C3      
C4      
A Dijkema/Bakker B Kooi/Bos 0 - 5 72 63 80 80 1  
C Penninx/Wüst D Viswat/Zandvliet 3 - 2 80 72 68 49 2
D Viswat/Zandvliet Amoy Car
D1 Viswat, Eppo 1,33 36
D2 Zandvliet, Hans v. 1,12 32
D3      
BANDSTOOT  2-tallen  COMPETITIE
Teamnaam en spelers
FINALE POULE  2 A Teljeur/Minkes Amoy Car
A1 Teljeur, Jan 1,75 44
A2 Minkes, Piet 1,25 34
A3      
Stand PP %car A4      
1 Teljeur/Minkes 11 92,7%  
2 Berg/Boer 9 81,0%
3 Schuringa/de Vries 8 93,7% B Berg/Boer Amoy Car
4 Eerenstein/Bruijnickx 2 63,2% B1 Berg, Renee 3,30 70
B2 Boer, Jan 1,16 32
Te spelen wedstrijden in deze poule: team 1 team 2 B4      
Team thuis Team uit Uitslag te m. gem. te m. gem.  
A Teljeur/Minkes D Schuringa/de Vries 5 - 0 78 78 74 63 3 á
B Berg/Boer C Eerenstein/Bruijnickx 5 - 0 ## ## 68 33 4 C Eerenstein/Bruijnickx Amoy Car
C1 Eerenstein, Adolf 1,43 38
C Eerenstein/Bruijnickx A Teljeur/Minkes 2 - 3 68 50 78 62 3 C2 Bruijnickx, Leo 1,05 30
D Schuringa/de Vries B Berg/Boer 3 - 2 74 71 102 72 4 C3      
C4      
A Teljeur/Minkes B Berg/Boer 3 - 2 78 77 ## 74 3  
C Eerenstein/Bruijnickx D Schuringa/de Vries 0 - 5 68 46 74 74 4
D Schuringa/de Vries Amoy Car
D1 Schuringa, Albert 1,41 38
D2 De Vries, Bart 1,32 36
D3